Bygg av tre balkonger

september 7, 2016

Rivning av gammal balkong

Befintlig balkong på baksidan som skulle rivas. Stort behov av renovering.

Färdigt resultat

Färdigt resultat av baksidans balkong.

Befintlig balkong på baksidan. Även denna är i behov av renovering.

Befintlig balkong på baksidan. Även denna är i behov av renovering.

Färdigt resultat på framsidans två balkonger. En på varje sida av trappan.

Färdigt resultat av framsidans två balkonger. En på varje sida av trappan.

Färdigt resultat på framsidans två balkonger. En på varje sida av trappan.

Färdigt resultat av framsidans två balkonger. En på varje sida av trappan.